Tietosuojaseloste / evästekäytännöt

Tässä selosteessa kerromme, kuinka käsittelemme www.maansiirtomarttinen.fi -sivuston kautta kerättäviä tietoja. Tietosuojaselosteen lisäksi kerromme myös sivuilla käytettävistä evästeistä.

Rekisterinpitäjä

Nimi: Maansiirto Marttinen Oy
Y-tunnus: 1721994-9
Osoite: Suokuja 1, 51200 Kangasniemi
Puhelinnumero: 0400 907 676
Sähköpostiosoite: posti(a)maansiirtomarttinen.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö / tietosuojavastaava

Nimi: Ilkka Marttinen
Puhelinnumero: 0400 907 676
Sähköpostiosoite: posti(a)maansiirtomarttinen.fi

Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään tietojen lähettäjän suostumuksella. Tiedot kerätään www-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta. Lomakkeen pakollisia kenttiä ovat lähettäjän nimi, sähköposti ja viesti. Lomakkeen käyttäjä antaa suostumuksensa tietojen käsittelyyn tiedot lähettäessään.

Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä mahdolliset työmaan sijaintitiedot ja töihin liittyvät asiat.

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa mahdollisesti tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Sivuilla käytetään ainoastaan sivuston toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä, ja kaikki tiedot kerätään anonyymisti.
Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen asianmukaiselle toimimiselle.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Paluu yhteystiedot-sivulle